Handel met gesloten beurzen: Het kan!


Gisteren ben ik namens De Zorgdragerij naar de 2e Roermondse Beursvloer geweest. Met een stapel 12219612_1692102151025292_5527907753937966257_nfolders onder de arm wat onwennig het gebouw binnengestapt waar het allemaal zou gebeuren, maar waarbij ik nauwelijks een voorstelling had van wát er allemaal zou gebeuren.

Even terug: een aantal weken geleden werd ik door iemand op de hoogte gebracht van het begrip Beursvloer.  De Beursvloer is van oorsprong een initiatief van Vereniging NOV, het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties. In 1996 organiseerde zij de eerste landelijke Beursvloer in de Beurs van Berlage te Amsterdam. In 2002 kreeg het idee vervolg in andere steden en vond de eerste lokale Beursvloer plaats. Met nu dus voor de 2e keer een Roermondse editie, georganiseerd door De Roermondse Uitdaging.

Op elke Beursvloer krijgen maatschappelijke organisaties zoals De Zorgdragerij en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Vraag van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht,  Materialen en Middelen wordt door het bedrijfsleven opgelost. Natuurlijk kan iedere vragende organisatie een  gepaste tegenprestatie bieden, waarbij ik de meest gevarieerde opties de revue heb zien passeren. Enige voorwaarde: alles met gesloten beurs. Op die manier worden in hele korte tijd ‘matches’ beklonken en door de notaris ter plekke vastgelegd.

Tijdens een 3 uur durende informele bijeenkomst -De Beursvloer- onderhandelde ik. Eerst wat onwennig, tot ik er lol in begon te krijgen en ging geloven dat mijn vraag juist mijn aanbod kon versterken; doordat De Zorgdragerij gefaciliteerd  wordt, kan ik beter werk leveren  en onze maatschappelijke missie  12274711_1693210007581173_7360894813862140401_nverder uitdragen.

Een voorbeeld: Onze VriendenTuin  van 2500 m2 is door onze  medewerkers ontdaan van begroeiing,  maar moet nog zaaiklaar gemaakt  worden, zodat we vanaf komend  voorjaar voor de Voedselbank kunnen  gaan produceren. Een eenmalige  ploegbeurt, omheining tegen  konijnen, herten en wilde zwijnen (!)  en zaaigoed zijn daarbij onontbeerlijk. Een grote investering in arbeid en materieel voor een startende onderneming. Dus… prima vragen voor op De Beursvloer, temeer omdat de opbrengst van deze investering weer volledig terugvloeit in de maatschappij: als arbeidsmatige dagbesteding voor onze deelnemers én als groenten voor de Voedselbank!

Met welwillendheid van alle partijen is er zoveel te bereiken, ik heb meerdere contacten gelegd die zeker vervolg gaan krijgen. Daarnaast onder andere een deal kunnen slui20151120_175820_resizedten met Linssen Veiligheid (foto) die gaan zorgen dat zij jaarlijks de veiligheidseisen gaan controleren, evalueren en borgen. Eén van de eisen waar wij aan moeten voldoen om het Kwaliteitswaarborg voor Zorgboerderijen te krijgen.

Uiteindelijk zijn er in 3 uur tijd 122 ‘matches’ gemaakt met een waarde van meer dan 100.000 euro. Nog los van alle contacten die zijn gelegd om op een later tijdstip tot een deal te komen. Kortom: De Beursvloer is een aanrader voor iedereen die betrokken is bij de samenleving. Juist nu, onderhandelen met een goed gevoel. Wordt zeker vervolgd!

Maarten

 

 

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Na een proces van informeren, inlezen en inschrijven is het nu een feit:
De Zorgdragerij is officieel lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ).
Dat betekent dat we vanaf november kunnen samenwerken met andere zorgboerderijen, dat onze kwaliteit geborgd wordt én dat deelnemers eenvoudiger voor dagbesteding bij ons in aanmerking kunnen komen!

Heel goed nieuws waarop tijdens het werk werd geproost met een kop koffie en een taartje!

Cooperatie-Limburgse-Zorgboeren-logo