Sprout funding

Dit weekend een jaar geleden bij de vuurkorf tijdens een extreem warm voorjaarsweekend. Praten en mijmeren maakte in één avond plaats voor De Knoop die werd doorgehakt: De Zorgdragerij was geboren. Mét plannen over dagbesteding, werken in de natuur én het opzetten van een heuse Vriendentuin.

Vriendentuinen. Ontkiemd in Noord-Holland, bloeiend in De Achterhoek en nu op het punt van zaaien in Midden-Limburg. En allemaal met verse groente voor De Voedselbank als oogst. Want ook in Nederland zijn helaas nog steeds mensen die weinig te besteden hebben. Zo weinig dat zij voor 20160303_122348_resizedeten afhankelijk zijn van De Voedselbank, een liefdadigheidsinstelling die draait op vrijwilligers en giften. Mensen die in aanmerking komen voor De Voedselbank krijgen wekelijks een pakket met levensmiddelen om zichzelf (en hun gezin) te kunnen onderhouden. Lang niet altijd bevatten deze pakketten verse producten. Dat is zeker geen onwil, maar gevolg van gebrek aan opslag van bederfelijke waar en weinig aanbod (vers is vaak duurder dan houdbaar). En hier komen de Vriendentuinen in beeld. Geïnspireerd op de zeer succesvolle projecten in Noord Holland en De Achterhoek waar samenwerkingsverbanden tussen lokale zorgboeren tezamen 3500 respectievelijk 720 gezinnen wekelijks van versproduct voorzien. Op structurele basis. Voor niks.

Hoe zit dat? Dat is in elke regio een beetje verschillend, maar het komt er op neer dat elke deelnemende (zorg)boer een stukje land ter beschikking stelt. Dat stukje land wordt bewerkt en 20160304_222222_resizedverzorgd, meestal als dagbesteding door mensen van de zorgboerderijen. Win-win kun je zeggen: vers eten komt nu ook voor mensen van De Voedselbank ter beschikking en de deelnemers van de zorgboerderijen betekenen écht iets voor de maatschappij. Dat geeft een heel positief gevoel!

In Midden-Limburg is De Zorgdragerij de eerste die al concreet bezig is met het opzetten van een Vriendentuin. We zijn druk doende met het zaaiklaar maken van de 2500 m2 die onze tuin groot is. En goed nieuws: ook in breder verband wordt dit idee opgepakt, dus we hebben goede hoop dat we in de nabije toekomst een echt samenwerkingsverband kunnen opstarten. Hard nodig, gezien de cijfers en feiten: De prognose is dat er in 2016 ongeveer 5201 voedselpakketten worden verstrekt door de Voedselbank Midden-Limburg. Gemiddeld eten er 2,27 personen van een pakket, wat betekent dat per week zo’n 229 pakketten worden uitgegeven. Het doel van De Vriendentuinen is dat in elk pakket ongeveer 3 kilo versproduct komt, het hele jaar door. Denk aan aardappelen, wortels, kool, bonen enzovoort. En ook al is 2500 m2 moestuin lang niet voldoende om dit jaar al iedereen te kunnen voorzien, wij gaan beginnen. Alle beetjes helpen, de voorbereidingen zijn in volle gang!

Het natte en frisse weer van nu maken werken in de Vriendentuin niet altijd aanlokkelijk. Het puzzelen, denken en uittekenen van een plan van hoe het moet gaan worden des te meer. En het krijgt steeds meer vorm. Hier de eerste uitlijning:

Wisselteelt (1) (1)We gaan werken met wisselteelt in 6 vakken. Dat houdt in dat het gewas dat dit jaar op een plek groeit, het volgende jaar op een andere plek wordt geteeld. Op die manier blijven de gewassen gezonder en krijgen plagen en ziektes minder kans. Er zijn wel een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden: hoeveel mest heeft een gewassoort nodig, welke soorten kunnen juist wel of juist niet na elkaar et cetera. Puzzelen voor gevorderden maar… we zijn er uit. Tenminste, in grote lijnen. We weten welke groep waar en wanneer moet, maar kunnen slechts gissen welke gewassen gewild zijn. Vandaar dit kleine marktonderzoekje: welke gewassen denk jij dat het beste passen in een pakket van de Voedselbank? Wij zijn erg benieuwd naar jullie reacties en houden natuurlijk iedereen op de hoogte.

O ja, en zoals gezegd: alles wat wij oogsten, wordt geschonken. Mocht je nou zaden, kiemen, knollen of bollen hebben en niet gebruiken: wij houden ons zeer aanbevolen. Noem het een nieuw soort crowd funding: SPROUT FUNDING!

12038109_1651847011730881_5740242038097771391_n

Maarten