Nieuw Klachtenreglement per 1 april 2018

Per 1 april 2018 zal er een nieuw Klachtenreglement voor Deelnemers in werking treden. Dit reglement is vastgesteld door de Federatie Landbouw en Zorg en wordt ondersteund door de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.

Wij doen ons uiterste best iedereen goede dagbesteding en zorg te bieden. Heb je daar onverhoopt toch klachten over, dan vind je het klachtenreglement onder het tabblad ‘Iets voor jou’ -> ‘Kwaliteit’. Alle deelnemers krijgen daarnaast nog een brief waarin staat hoe je een klacht kunt indienen.

Hopelijk hoeven we er geen gebruik van te maken, maar als dat wel zo is, dan is er in ieder geval een gedegen ondersteuning.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *