Keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien

Ondanks -of misschien wel dankzij- deze woelige tijden hebben we niet stil gezeten. Waren we eerst druk met het corona-proof inrichten van onze locatie, aansluitend stond een bedrijfsbezoek Risico Inventarisatie en -Evaluatie van Stigas op de planning. Dat alles als opstap naar de Audit door de Federatie Landbouw en Zorg om ons keurmerk te verlengen. Alle hens aan dek, iedereen droeg een steentje bij en samen hebben we een resultaat neergezet waar we supertrots op zijn!

Uit het Auditverslag:

“De schriftelijke toetsing is zeer voorspoedig verlopen. Er waren geen opmerkingen nodig, enkel wat vragen die bij de audit aan bod komen. Uit de informatie in het kwaliteitssysteem blijkt dat de zorgboer en zorgboerin goed bekend zijn met de inhoud en verantwoordelijkheid nemen. Top. Groot compliment voor de wijze waarop het systeem gevuld is.”

“Er heerst een prettige, ontspannen sfeer.”

“De activiteiten passen goed bij de deelnemers. Ze weten vooraf goed waar ze aan beginnen.”

“De zorgboer en zorgboerin werken samen met het team professioneel met de deelnemers en hebben passie voor hun werk. Er zijn geen openstaande punten. De federatie landbouw en zorg wordt geadviseerd het keurmerk Begeleiding te verlengen.”

Het Keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien mogen we dus ook de komende 3 jaar blijven voeren! Certificaat keurmerk

Zo. En nu weg met die paperassen en lekker weer terug met de voeten in de klei!

Maarten en Meike