Positieve Gezondheid: wij zijn geschoold!

In maart heeft ons team de scholing Positieve Gezondheid (PG) gevolgd en met een certificaat afgerond. We zijn al enkele jaren met dit gedachtegoed aan de slag vanuit de inspiratiesessies, maar  kregen nu via de Coöperatie Limburgse Zorgboeren de kans om dieper op de materie in te gaan. Dat, samen met de implementatie van PG in onze zorgplannen, maakt dat we nog meer zijn toegerust om dit mooie concept in ons werk in te bedden.

Hieronder een artikel uit de Nieuwsbrief van CLZ waarin Meike geïnterviewd wordt over de opleiding.

Meer weten over Positieve Gezondheid? Lees hier: Wat is het? – Institute for Positive Health (iph.nl)

artikel positieve gezondheid deel 1artikel positieve gezondheid deel 2