Het kan wèl!

“Een bouwkeet?” “Bij een boer?” “Verder niks?” “Ook nog geen deelnemers?”

Vragen die we in 2015 veelvuldig kregen. Wij gingen een zorgboerderij starten en ja, dat deden we zonder eigen grond, gebouwen en deelnemers. Maar met een ideaal: we wilden de zorg anders vormgeven. We wilden de Plek maken sàmen met de mensen die bij ons zouden komen. Vanuit het idee dat iedereen welkom zou zijn. Geen gespreid bedje, geen hokjes en kaders, maar menselijkheid. En waarbij het werk wat we gingen doen, zoveel mogelijk terug zou vloeien in de maatschappij.

Nieuw - Microsoft PowerPoint-presentatie

Natuurlijk, we wisten ook dat er zonder hokjes en kaders geen Keurmerk kwam -en dus geen zorgboerderij. En toch hebben we nooit getwijfeld aan de haalbaarheid van ons ideaal. De bouwkeet werd geplaatst, werkzaamheden gecreëerd én het certificeringstraject gestart zodat we mensen mochten ontvangen. Veel regels, veel kaders. Maar ook: de eerste mensen die kwamen en een groep vormden. De aankleding van het terrein waarbij ieders idee een serieuze kans kreeg om uitgevoerd te worden. De verhuizing naar een nieuwe -beter bereikbare- locatie en de verdere opbouw van een Eigen Plek. Geen matchende meubels, geen aangelegd terras en geen keurigheid. Wel een Plek vol eigenheid waar altijd ruimte is voor nieuwe plannen.

Inmiddels zijn we zo’n 9 jaar verder en hebben we voor de 3e keer een Audit gehad voor verlenging van het Keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien:

“De Zorgdragerij heeft een groot deel van zijn activiteiten ‘buitenshuis’, waardoor de deelnemersgroep veel onderweg is in Roermond. Het begeleiden van een schaapskudde die het gras in Roermond kort houdt, de zorg voor de eigen tuin (de oogst gaat naar de Voedselbank) en de tuin en park (…) geven denkelijk veel voldoening voor de deelnemers en mogelijkheden om én een goedgevulde dagbesteding te beleven én in contact te komen met elkaar en het publiek. (…) Het begeleidingsteam biedt daarbij een goede (begeleidings-) basis. (…) Ondanks dat men continu samenwerkt met de deelnemers, hebben de begeleiders voldoende afstand om (…) te kunnen begeleiden. Een mooie symbiose dus, waar de deelnemers een goede basis vinden. (…) Met een goede werkbeschrijving als basis, veel kennis over doelgroep en een prima inzet richting de deelnemers zorgt men voor een zinvolle en veilige dagbesteding. (…)
De auditor geeft dan ook graag een positief advies voor verlenging van het Kwaliteitskeurmerk. Absoluut zelf verdiend!”
(Auditverslag 2023)

We hebben het weer geflikt! Want zo voelt dit, als bevestiging, ook na jaren ervaring. Bevestiging van je eigen koers durven varen en idealen verwezenlijken en toch aan alle kaders te kunnen voldoen.

Het kan wél!

 20231008_142716  20231003_145952  IMG-20231007-WA0025