One small step for a man, one giant leap for De Zorgdragerij

Eindelijk mag het de wereld in, het is geregeld, wij hebben nieuws!

Goed. Even bij het begin beginnen. Zoals jullie in voorgaande berichten hebben kunnen lezen zijn en blijven wij volop in ontwikkeling; naast 20170406_105515_resized_1Maarten is Meike nu vast aanwezig op een aantal dagen om een deel van de begeleiding en kwaliteitsborging op zich te nemen. Doordat we vaker met zijn tweeën zijn, kunnen we diverse werkzaamheden aanbieden en meer afstemmen op onze mensen. Ook hebben we sinds een aantal weken 2 stagiaires ergotherapie die vanuit hun vakgebied kijken naar de werkzaamheden en begeleiding bij De Zorgdragerij; een hele leerzame samenwerking die al heeft geleid tot nieuwe initiatieven.

Maar wat natuurlijk het allerbelangrijkste is: mensen weten ons te vinden en willen bij ons hun dagbesteding doen. We hebben een zeer diverse groep vaste mensen. IMG-20170331-WA0002_resizedDeelnemers die stuk voor stuk 20170406_104132_resized_1maatwerk nodig hebben en waarbij het soms een uitdaging is om in een groep te werken waarvan de leden zó verschillend zijn. Maar dat is juist wat wij willen zijn: een veilige plek om te groeien, voor iedereen. Die insteek vraagt een actieve rol van ons als ‘zorgdragers’.

De afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat de diversiteit binnen de groep ongelofelijk waardevol is, maar dat dat moeilijk samengaat met een aantal klussen die op een reguliere boerderij moeten gebeuren. Dat staat overigens los van het feit dat we van eigenaar Sjraar van Beek de afgelopen 2 jaar de ruimte hebben gekregen om ons bedrijf op te bouwen tot wat het nu is, waarvoor dank. Daarnaast maakt de afgelegen ligging van De Beatrixhoeve onze mensen in grote mate afhankelijk van vervoer dat wij bieden en daardoor minder flexibel.

Deze twee factoren samen hebben ons doen besluiten om….[tromgeroffel]…. naar een andere locatie te gaan. Per 1 mei 2017 verhuizen wij naar de stadsboerderij van Landschapsbeheer ‘t Mögkebrook. Een centraal gelegen locatie met 10 hectare grond en 3 schaapskuddes. Het verschil met onze huidige plek is ook dat alle kuddes in Roermond grazen, waardoor we makkelijk klusjes op kleine afstand kunnen doen. De werkzaamheden in de natuurgebieden rond de Maasplassen en het produceren van groenten voor De Voedselbank zullen gewoon blijven bestaan, nu vanuit onze nieuwe uitvalsbasis.

20170406_104757_resized_1De aard van de werkzaamheden is afwisselender door de kleinschaligheid, wat ons de kans geeft nog meer in te spelen op wat onze mensen nodig hebben om te groeien. De Zorgdragerij blijft natuurlijk hetzelfde wat betreft zorg en begeleiding en ook het traject rondom het kwaliteitskeurmerk zal onveranderd blijven.

Alle direct betrokkenen zijn natuurlijk al ingelicht en waren unaniem enthousiast, ondanks dat elke verandering ook spannend is. Vandaag hebben we kennis gemaakt met herder en eigenaar Paul Silkens en de nieuwe locatie (al was er volgens mij bijna niemand die er nog niet in zijn vrije uurtjes al naar toe was gegaan om poolshoogte te nemen). Direct ontstonden de wildste plannen: van boomhut tot plasticvissen per kano en van ooievaarsnestpaal tot hooibaalzwembad. Maar alles op zijn tijd…20170406_105819_resized_1

De komende weken zullen in het teken staan van de verhuizing en we doen ons best om iedereen zo goed mogelijk daar in mee te nemen: samen de nieuwe locatie ontdekken en samen met iedereen die dat wil de nieuwe plek eigen maken, zodat deze verandering voor iedereen positief uitpakt.

Kortom: we gaan een tijd vol nieuwe dingen tegemoet en hebben het volste vertrouwen dat dat De Zorgdragerij nog beter maakt. Natuurlijk staan wij open voor vragen en zullen we ook ons best doen iedereen via de website en onze Facebookpagina op de hoogte te houden.

Meike en Maartenplattegrond

 

Back on stage!

Zoals in het vorige nieuwsbericht al hoopvol voorspeld, maken de administratieve wintertaken achter de schermen weer plaats voor het lenteleven ‘on stage': Er is keihard gewerkt aan sanering en uitbreiding van de stal op de Beatrixhoeve. Net op tijd klaar zodat afgelopen week de lammeren meteen in grote getale het levenslicht zagen (op het moment dat ik dit schrijf zijnIMG-20170201-WA0002 er precies 105 lammetjes geboren, waarvan 56 tweelingen en 1 drieling). Lammertijd betekent dat ook wij uit onze winterslaap moeten komen: tussen 6 uur ‘s morgens en 23 uur ‘s avonds is er iemand op stal om alles in goede banen te leiden. Soms betekent dat geduld bewaren en afwachten, soms juist actie waar Dokter Pol trots op zou zijn! Stuitliggingen, weeënzwakte en grote lammeren zorgen nog wel eens voor problemen. Maar ook na de geboorte kan onze hulp nodig zijn. Zo hadden we een tweeling waarbij de ooi te zwak was om voor alletwee haar lammeren te zorgen. En hoewel het heerlijk is om zo’n kleintje met de fles te voeden, is dat zeker niet de beste optie voor het dier zelf. Moedermelk is ook voor lammetjes het gezondst en zorgt dat ze sterkere dieren worden. Daarnaast zorgt het drinken door het lam dat de ooi sneller opknapt. Mooie wisselwerking van de natuur.

Terug naar dat lam. Wat we in zo’n geval doen is De Grote Wisseltruc: Wanneer een andere ooi aan het bevallen is en net haar eerste lam heeft gekregen, kijken we of het een eenling is. Is dat het geval, IMG_20170131_144525dan leggen we het verstoten lam bij haar en wrijven het van top tot teen in met de vliezen en vruchtwater van het eigen lam. De ooi kijkt soms wat verward, maar accepteert het adoptielam doordat ze haar eigen geur herkent. Ze likt het schoon en helpt het naar de uier. Zo kon de verzwakte ooi zich concentreren op één lam en kreeg het ‘pasgeboren’ lam (al huppelend, met een gejodeerde navelstreng en oornummers – die schat) een nieuwe moeder en een ‘tweelingzus’.

Maar lammeren is niet het enige waar we mee bezig zijn. Nee, het nieuwe jaar biedt meer kansen. Zo hebben we al sinds de start van De Zorgdragerij de ambitie om een leerwerkbedrijf te worden. We zijn er namelijk van overtuigd dat verschillende professionals in opleiding veel kunnen leren bij ons én andersom. Vorig jaar zijn we al begonnen met het bieden van maatschappelijke stages waarin middelbare scholieren een week mee kunnen draaien bij ons als maatschappelijke instelling. Dit is voor alle partijen zo goed bevallen, dat we daar ook komend jaar mee door gaan. En er is meer: doordat Meike al 7 jaar werkt als docent bij Hogeschool Zuyd, kregen we de kans een samenwerking aan te gaan met de faculteit Gezondheidszorg aldaar. We kunnen dus vol trots melden dat eind februari twee studenten ergotherapie voor 20 weken ons team komen versterken. Naast het feit dat het opleiden van toekomstige zorgcollega’s een van onze ambities is, spreekt met name de vorm van deze stage ons aan: het betreft een Innovatieve Stage, waarbij per definitie géén ergotherapeut op de werkvloer aanwezig is. Doel hiervan is dat de studenten zelf actief op zoek gaan naar vraagstukken op ergotherapeutisch gebied waar wij als (deelnemers van) De Zorgdragerij tegenaan lopen. De studenten zijn dus expert op hun gebied, wij op het onze en de kracht zit in de samenwerking, natuurlijk intensief begeleid door de docent van Zuyd. Mooier voorbeeld van leren van, met en over elkaar kunnen wij ons niet voorstellen!

Benieuwd naar wie onze stagiaires zijn? Ze stellen zich graag even voor:

Floor

Demi

Kortom: uit de schulp, back on stage! Wij hebben er ongelofelijk veel zin in!

Maarten

PS Inmiddels staat de lammerteller op 111!

Intussen achter de schermen…

De klok verzet, het bed lekker warm, je lijf op standje winterslaap. Dat maakt werken in de modder en20161023_113807_resized kou nou niet de meest aantrekkelijke bezigheid. Maar zelfs in dit herfstige weer is de natuur -tussen de regendruppels door- prachtig. En een kop koffie en een tosti in de keet een nog grotere beloning na het werken in dit seizoen.

Klinkt te romantisch en wellicht ongeloofwaardig? Misschien. Maar als tegenhanger van wat we achter de schermen (lees: achter het scherm, de pc) hebben gedaan is elk fris buitje meer dan welkom.

Een Zorgdragerij begin je namelijk niet zomaar. Natuurlijk, dagbesteding staat voorop en het logosamenwerken met alle betrokkenen is ver weg het leukste onderdeel van mijn taken. Maar om dat allemaal veilig en verantwoord te kunnen doen, zijn er regels waaraan wij moeten -en willen- voldoen. Regels die door de landelijke Federatie Landbouw en Zorg zijn opgesteld en samengevoegd in het kwaliteitssysteem Kwaliteit laat je zien. Dit systeem bestaat uit meerdere stappen die uiteindelijk leiden tot het kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen. 20161102_202615_resizedDe eerste stap is het in kaart brengen van het bedrijf in de breedste zin van het woord. Van zorgplannen tot plattegrond, van behaald Zoönosencertificaat tot voederscheppen en rookmelders. Afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het invullen van dit kwaliteitssysteem en de evaluatie hiervan door een onafhankelijk persoon. Een hoeveelheid werk om af en toe moedeloos van te worden, maar -echt!- ook een enorme kans om je bedrijf eens goed onder de loep te nemen. Met enige trots citeren wij dan ook de evaluator die ons te kennen gaf:

“Het kwaliteitssysteem is in orde. Complimenten voor de voortvarendheid en nauwgezetheid waarmee is gewerkt!”
Een stap dichter bij het Keurmerk en sinds 15 november officieel positief geëvalueerd door FLZ! Tijdens de komende maanden wordt het jaarverslag opgesteld en na een jaar werken met dit kwaliteitssysteem volgt er een audit die bij goede beoordeling leidt tot het Keurmerk Kwaliteit laat je zien. We (of Meike vooral) zitten dus nog wel even achter dat scherm. Voor de goede zaak. En met af en toe een fris herfstbuitje als afwisseling is het al zo weer lammertijd!
 img-20161113-wa0003
Maarten