• Voor wie?

    De Zorgdragerij is een werkplek voor mensen die tijdelijk of blijvend een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben.

Voor wie?

De Zorgdragerij is een werkplek voor mensen die tijdelijk of blijvend een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben. Wij bieden professionele dagbesteding voor mensen die bij het vormgeven van een zinvolle tijdsbesteding behoefte hebben aan extra begeleiding. De Zorgdragerij geeft mensen de mogelijkheid weer een rol te spelen in de maatschappij.

We bieden een plek om te werken aan fysieke conditie, het opbouwen van arbeidsritme en het aangaan van sociale contacten. Weg van een jachtig bestaan en terug naar de gevoelswereld. Een plek door elkaar, voor elkaar. Voor dag en jou.

De Zorgdragerij heeft plek voor mannen en vrouwen, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging, geaardheid of achtergrond. We staan open voor iedereen en vinden diversiteit in de groep belangrijk. Denk jij dat De Zorgdragerij bij jou past? Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen om samen de mogelijkheden te bespreken.

Op dit moment werken wij met:
– mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid
– jongeren met gedragsproblemen
– mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum
– mensen met een burn-out of andere vorm van energie-disbalans
– mensen met een posttraumatische stress-stoornis (oorlogsveteranen of
vluchtelingen)
– mensen met niet-aangeboren hersenletsel
– mensen met auditieve kwetsbaarheid