• Voor wie?

    De Zorgdragerij is een werkplek voor mensen die tijdelijk of blijvend een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben.

Voor wie?

De Zorgdragerij is een werkplek voor mensen die tijdelijk of blijvend een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben. Wij bieden professionele dagbesteding voor ieder die bij het vormgeven van een zinvolle tijdsbesteding behoefte heeft aan extra begeleiding. De Zorgdragerij geeft mensen de mogelijkheid weer een rol te spelen in de maatschappij. We bieden een plek om te werken aan fysieke conditie, het opbouwen van arbeidsritme en het aangaan van sociale contacten. Weg van een jachtig bestaan en terug naar de gevoelswereld. Een plek door elkaar, voor elkaar. Voor dag en jou. De Zorgdragerij heeft plek voor iedereen boven de 18 jaar, ongeacht gender, levensovertuiging of achtergrond. We vinden diversiteit in de groep juist belangrijk. Denk jij dat De Zorgdragerij bij jou past? Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen om samen de mogelijkheden te bespreken.

Op dit moment werken wij met:

  • mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid
  • jongeren met onbegrepen gedrag
  • mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum
  • mensen met een burn-out of andere vorm van energie-disbalans
  • mensen met een posttraumatische stress-stoornis (oorlogsveteranen of vluchtelingen)
  • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • mensen met auditieve kwetsbaarheid